Medreto OÜ on 2007. aastal loodud pereettevõte. Olles inspireeritud innovatsioonist meditsiinis, esindame Eestis ja lähiriikides innovaatilisi, väheminvasiivseid meditsiinilisi lahendusi pakkuvaid tootjaid ning koolitame meditsiinipersonali.

Meie siiras soov on koostöös tootjate ja tervishoiuspetsialistidega anda oma panus meditsiini arengusse, et meie regiooni patsientidel oleks juurdepääs uudsetele ning tänapäevastele ravimeetoditele.

Olulise suunana näeme rahvusvahelise usaldusväärse koostöö arendamist meditsiinivaldkonnas tunnustatud tootjate, erialaekspertide ning tervishoiutöötajate vahel.

Oma tugevuseks peame kompetentset meeskonda, professionaalset kliendituge ning enam kui kahekümne aasta jooksul omandatud kogemusi meditsiinivaldkonnas.

Oleme saavutanud stabiilse arengu tänu meie heade klientide ja koostööpartnerite usaldusele ning edukale koostööle. Selle kinnituseks on Medreto OÜ pälvinud AS Creditinfo Eesti tunnustuse  “Edukas Eesti Ettevõte 2011-2020” mis näitab, et ettevõte on suutnud 10 aastat järjepidevalt hoida stabiilselt kõrget A-grupi krediidireitingut.