1. Pese ja kuivata käed. Enne testimise alustamist ühtlustage reagentide ja proovimaterjali temperatuur toatemperatuuriga.
Seejärel eemalda välimisest fooliumpakendist testkaart.
2. Aseta testkaart horisontaalsele tasapinnale, eemalda kattekile kleebiselt. Testkaart peab olema tasasel pinnal kuni
testitulemuse lugemiseni.
3. Võta pakendist välja vatipulk, haarates ilma vatita otsast. 
Vatipulga pea tuleb sisestada ninaõõnde kuni takistuseni (u. 2-3cm) ja keerutada
õrnalt 5 korda. Seejärel võtta proov samamoodi teisest ninaõõnest, et tagada piisavas koguses proovimaterjali kogumine.
*Kasutajal on soovitatav sisestada vatipulk nii sügavale, kuni takistus tuleb ette

Proovi kogumiseks võta ninanõõnest proov standardsel viisil:
  1. Ava pakend ilma vatita otsast
  2. Keeruta pulka vasakpoolses ninaõõnes
  3. Keeruta pulka parempoolses ninaõõnes
4. Sisesta vatipulga ots A süvendisse B süvendi põhja kaudu. 
5.  Ava proovilahuse viaal ja lisa 6 tilka süvendisse A. Seejärel keeruta vatipulka süvendis A kaks ringi mõlemas suunas.
Hoia kaart laual horisontaalselt avatuna.
Kui vatipulka ei keerutata enne
testikaardi sulgemist, võib test anda
valenegatiivse tulemuse.
NB: Ära keeruta pulka ja tilguta lahust
samaaegselt. 
6. Pööra testkaardi vasak külg parema külje peale ning suru ettevaatlikult kleepuvasse asendisse, nii et küljed täielikult
kattuksid ning alusta aja mõõtmist.
7. Oota, kuni ilmub nähtavale lillakaspunane joon. Testi tulemused peavad ilmuma nähtavale 15-20 minuti jooksul.
 Kaardi liigutamine võib anda valed tulemused.
NB: Enne 15 või pärast 20 minuti möödumist loetud tulemused võivad olla valed.
8. Pärast testimist pane testkaart, vatipulk ja proovilahuse viaal välimisse fooliumpakendisse ja sulge see kindlalt.
Pakend viska prügikonteinerisse, järgides kohalikke jäätmekäitluseeskirju. 
Testi tulemuste tõlgendamine
Positiivne (+): kontrolljoone (C) ja testijoone (T) kohale ilmub lillakaspunane joon.  Alumine joon võib olla väga
ähmane. Isegi kui ilmub nõrk roosa/lilla joon, on test positiivne. 
Negatiivne (-): Lillakaspunane joon ilmub ainult kontrolljoone (C) kohale. Testijoone (T) kohale ei ilmu lillakaspunast joont. 
Kehtetu: kui kontrolljoone (C) kohale ei ilmu lillakaspunast joont või kontrolljoone (C) kohale ilmub sinine joon, siis näitab see, et tegevuskäik on olnud vale või testkaart on saanud kahjustada. Sellisel juhul loe juhised uuesti tähelepanelikult läbi ja korda testi uue testkaardiga. Kui probleem püsib, siis lõpeta sama partiinumbriga toodete kasutamine koheselt ja võta ühendust toote tarnijaga.